x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Literatura