x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC