x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Literatura x Eines TIC x Maquetes i construccions x Gestió d'informació