x Comunicació oral x Representacions i models x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo