x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Maquetes i construccions x Gestió d'informació