x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Eines TIC