x Comunicació oral x Representacions i models x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita