x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura x Sortides i treball de camp