x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp