x Comunicació oral x Eines TIC x Maquetes i construccions