x Comunicació oral x Eines TIC x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura