x Comunicació oral x Eines TIC x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp