x Comunicació oral x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Literatura x Representacions i models