x Fonts primàries x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca