x Fonts primàries x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Eines TIC