x Imatge, so i vídeo x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació escrita