x Indagació i recerca x Mapes i plànols x Material manipulable