x Indagació i recerca x Material manipulable x Raonament i argumentació x Experimentació x Maquetes i construccions