x Indagació i recerca x Gestió d'informació x Comunicació oral x Maquetes i construccions