x Literatura x Comunicació escrita x Resolució de problemes