x Literatura x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Resolució de problemes