x Literatura x Representacions i models x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació escrita