x Literatura x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Maquetes i construccions