x Literatura x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC