x Literatura x Exercitació lingüística x Experimentació x Comunicació oral