x Literatura x Gestió d'informació x Eines TIC x Resolució de problemes x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Comunicació oral