x Maquetes i construccions x Literatura x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp