x Maquetes i construccions x Literatura x Sortides i treball de camp