x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació x Comunicació oral