x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació x Indagació i recerca