x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació x Jocs x Resolució de problemes