x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació x Mapes i plànols