x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació x Sortides i treball de camp