x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació x Eines TIC