x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació x Exercitació lingüística