x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació x Gestió d'informació