x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació oral x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Representacions i models