x Representacions i models x Comunicació escrita x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo