x Representacions i models x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Comunicació oral