x Representacions i models x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Eines TIC