x Representacions i models x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Gestió d'informació