x Representacions i models x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Eines TIC x Gestió d'informació