x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Maquetes i construccions