x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació oral