x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo