x Representacions i models x Literatura x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Maquetes i construccions