x Representacions i models x Literatura x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Maquetes i construccions