x Representacions i models x Resolució de problemes x Gestió d'informació