x Representacions i models x Eines TIC x Literatura x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions