x Representacions i models x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Maquetes i construccions